1.Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe?
A.topniejący lód ma gęstość większą niż woda, która z niego powstaje
B. lód powstały z krzepnącej wody ma większą objętość niz ta woda
C. wrzenie wody zachodzi w całej objętości wody
D. parowanie wody zachodzi tylko na jej powierzchni

2.Kulka zawieszona na sprężynie po wytrąceniu z położenia równowagi porusza się ruchem drgającym.Przyspieszenie tej kulki ma wartość:
A. stała i równa zeru
B. stałą i różna od zera
C. cały czas rosnącą
D. na przemian rosnąca i malejącą

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T16:13:16+01:00
W 1 uważam ze to będzie C
w 2 chyba będzie B
7 1 7