Zamień zdania bezpodmiotowe na zdania o tej samej treści z podmiotem gramatycznym. Który to podmiot ?
a) muzea w naszym mieście zwiedza się codziennie oprócz poniedziałków.
b) niedawno otwarto nową galerię rzeźby
c) w muzeum narodowym zabrania się fotografowania i używania kamer wideo.
d) wszystkie zabytki otacza się staranną opieką konserwatorską
e) podobno na zamku o północy wielokrotnie widziano białą damę
f) niektórych obiektów z powodu prac konserwatorskiech nie udostępiono do zwiedznia

PILNE!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-02-26T19:56:17+01:00
A)muzea w naszym mieście zwiedza się codziennie oprócz poniedziałków.
W naszym mieście zainteresowani( podmiot) mogą zwiedzać muzea codziennie oprócz poniedziałków
b) niedawno otwarto nową galerię rzeźby
Niedawno prezydent(podmiot) miasta otworzył nową galerię rzeźby.
c) w muzeum narodowym zabrania się fotografowania i używania kamer wideo.
W muzeum narodowym zwiedzający (podmiot)nie mogą fotografować i używać kamer wideo.
d) wszystkie zabytki otacza się staranną opieką konserwatorską
Ministerstwo(podmiot) kultury wszystkie zabytki otacza staranną opieką konserwatorską.
e) podobno na zamku o północy wielokrotnie widziano białą damę
Podobno mieszkańcy(podmiot) miasta o północy na zamku wielokrotnie widzieli białą damę.
f) niektórych obiektów z powodu prac konserwatorskich nie udostępniono do zwiedzania
Władze(podmiot) miasta niektórych obiektów z powodu prac konserwatorskich nie udostępniają do zwiedzania.

201 4 201