Przetłumaczyć ten tekst:

Beach handball is a variation of handball. The first tournament was played 20th July 1992 at St. beach. Anthony Ponza, which is the official date of birth of this sport discipline. The idea was to be a combination of sport and fun. Over time, however, was noticed by the International Handball Federation, which in 1994 created the first "official" version of the game. Since then, beach handball is growing rapidly around the world gaining more popularity. Became an official sport with its own rules and championships.
The rivalry is between two teams, each of which consists of 3 players and 1 goalkeeper. Match lasts 2 half of 10 minutes each, and each of them need to determine the winner. The game is using the hands, it is permissible to "throwing" on the ball. Ground game has dimensions of 27 x 12 meters, and its surface is sand. In the course of the match wins the goal, where "Simple gateway" is 1 point, and "spectacular goal" is 2 points. These goals determine which team will win a particular half of the match. Wins the game while the team that scores the most known. "match points" (mid-match winning = 1 match point, winning the two halves match = 2 points). Play-offs take place in the so-called. system, "SHOOT-OUT".
Together with friends we like to play it because it is very unique and enjoyable game.


Tylko nie z Translatora ;/

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T16:27:19+01:00
Piłka ręczna plaży jest odmianą piłki ręcznej. Pierwszy turniej został zagrany 20 lipieca 1992 w plaża. Anthony Ponza, który jest oficjalną datą narodzin tej dyscypliny sportu. Pomysł miał być połączeniem sportu
i zabawy. Przez czas, jednakże, został zauważony przez Federacji Piłki ręcznej Międzynarodówki, która w 1994 utworzyła pierwszą "oficjalną" wersję gry. Od tego czasu , piłka ręczna plaży rośnie szybko dookoła świata zyskującego więcej popularności. Stała się oficjalnym sportem z jego własnymi regułami i mistrzostwami.
Rywalizacja jest między dwoma zespołami, każdy, z których składa się z 3
graczy i 1 bramkarza. Mecz trwa 2 połowy 10 minut każdya i każdy z ich potrzebuje określić zwycięzcę. Gra używa rąk, to jest dozwolone, by "rzucając" na piłce. Gra ziemi ma wymiary 27 x 12 metrów i jego powierzchnia jest piaskiem. W trakcie meczu wygrywa cel, gdzie "Prosta brama" jest 1 punktem i "spektakularny cel" jest 2 punktami. Te cele określają, który zespół wygra szczególny pół z meczu. Wygrywa grę kiedy zespół, który zdobywa najwięcej rozpoznanego. "punkty wskazuje" (środkowy - dopasowują wygrywanie = 1 punkt meczu, wygrywanie dwóch zmniejsza o połowę mecz = 2 punkty). Dogrywki mają miejsce tak zwany. system, "SHOOT - OUT".
Razem z przyjaciółmi lubimy zagrać to, ponieważ to jest bardzo unikalna i przyjemna gra.