1) co to jest państwo, wymieni jego podstawowe cechy
2) czym się rożni demokracja bezpośrednia od przedstawicielskiej
3) czym się rożni demokracja wyborcza od konstytucyjnej
4) co to jest demokracja , dyktatura anarchie czym się od siebie różnią
5)podaj zasady demokracji konstucyjnej
6)podaj sposoby rozwiązywania sporów w demokracja
7)wymieni wady demokracji

1

Odpowiedzi

2010-02-26T16:39:02+01:00
1.PAŃSTWO –stanowi rodzaj wspólnoty politycznej obejmującej zbiorowość zamieszkującą konkretny obszar (terytorium i podporządkowaną jednemu ośrodkowi suwerennej władzy politycznej. Jest podstawową formą organizacji życia politycznego narodu. Jest to organizacja przymusowa, co oznacza, że przynależność do państwa jest sformalizowana i określona przepisami prawnymi(obywatelstwo).
CECHY PANSTWA:
- suwerenność
- władza
- terytorium
- ludność
1 1 1