PRZETŁUMACZYCIE?

1.
a). In the north east, it's cold, and icy.
b). There is snowy on the mountains.
c). It is very foggy in the mornings .
d). There are some cloud in the sky.
e). I hate windy weather.
2.
a) Summer is favourite sammer.
b) The average temperature is about 28C
c)Rainforests have a very hot and wet climate.
d) It is cold and snowy in the winter.
e) Some animals like hot weder.
3.
a)There are two cats in the garden.
b)Is there any ice on the window?
c)There is a shop in the vi llage?
d)There are four people in the shop.
e)Are there any clouds in the sky??
4.
a)There isn't any vegetation at the poles.
b) There is some ice on the roads.
c)Are there any tornadoes in Europe?
d) I've got some postcards from my friends in the UK.
e) We can't see any clouds.

3

Odpowiedzi

2010-02-26T16:33:29+01:00
1.
a). W północno-wschodniej,jest zimno i jest pokryta lodem
b). Jest śnieżnie w górach.
c). Jest bardzo mgliste rano.
d). Istnieją pewne chmurki.
e). Nienawidzę wietrznej pogody.
2.
a) Lato to ulubiona pora roku.
b) średnia temperatura wynosi około 28C
c) Lasy deszczowe są bardzo gorącego i wilgotnego klimatu.
d) Jest zimno i jest śnieg w zimie.
e) Niektóre zwierzęta, jak gorący ptak brodzący.
3.
a) istnieją dwa koty w ogrodzie.
b) Czy istnieją jakieś lody w oknie?
c) Nie ma sklepu w llage vi?
d) cztery osoby w sklepie.
e) Czy są jakieś chmury na niebie?
4.
a) Nie ma żadnych roślin na Polaków.
b) Jest lód na drogach.
c) Czy są jakieś tornada w Europie?
d) Mam kilka pocztówek od moich znajomych w Wielkiej Brytanii.
e) Nie widzimy żadnych chmur.
2010-02-26T16:51:07+01:00
1.
a) Na północ od wschodu jest zimno i śnieg.
b)Jest śnieznie w górach.
c)Jest bardzo mglisto rano.
d)Na niebie jest niewiele chmur.
e)Nienawidze wietrznej pogody.
2.
a)Lato jest ulubiona porą roku.
b)Przeciętna temperatura to około 28C.
c)Rainforests ma bardzo ciepły i mokry klimat.
d)Jest zimno i snieg w zimę.
e)Wiele zwierząt lubi ciepła pogodę.
3.
a)W ogrodzie sa dwa koty.
b)Czy jest lód za oknem?
c)Jest jakis sklep na wsi ?
d)Jest czworo ludzi w sklepie.
e)Czy są jakies chmury na niebie?
4.
a)
b)Na ulicach jest lod.
c)Czy sa tornada w Europie?
d)Mam pare kartek pocztowych dla moich przyjaciół z UK.
e)Nie widzimy zadnych chmur.
2010-02-26T20:01:30+01:00
1.
). W na północ wschodzie, to jest zimno i lodowate.
b). Jest śnieżny na górach.
c). To jest bardzo mgliste w ranach .
d). Jest jakaś chmura w niebie.
e). Nienawidzę wietrznej pogody.
2.
) Lato jest ulubionym sammer.
b) przeciętna temperatura jest około 28C
c)Lasy tropikalne mają bardzo gorący i mokry klimat.
d) To jest zimno i śnieżne w zimie.
e) Jakiś zwierzę jak gorący weder.
3.
) są dwa koty w ogrodzie.
b) jest jakiś lód na oknie?
c) jest sklep w llage vi?
d) są czterej ludzie w sklepie.
e)Są tam jakimiś chmurami w niebie??
4.
) nie ma jakiejś wegetacji w biegunach.
b) jest jakiś lód na drogach.
c)Są tam jakimiś tornadami w Europie?
d) mam jakieś pocztówki od moich przyjaciół w Zjednoczonym Królestwie.
e) nie widzimy jakichś chmur.