Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T16:39:34+01:00
Jan Kochanowski urodził się w Sycynie w 1530 roku,a zmarł w 1584 roku.Studiował w Akademii Krakowskiej,był słuchaczem uniwersytetów w Królewcu i w Padwie.W1559 roku powrócił do kraju,gdzie przebywał na dworach Filipa Padniewskiego,Jana Firleja,Piotra Myszkowskiego.Około 1570 roku porzucił zycie dworskie i osiadł w Czarnolesie,ożenił się z Dorotą Podlodowską,a w 1578 roku(1579) zmarła jego ukochana córeczka Urszulka,której śmierć bardzo mocno przeżył.Wswej twórczosci pisał fraszki,pieśni,treny,dramaty.
44 3 44
  • Użytkownik Zadane
2010-02-26T16:43:23+01:00
Jan Kochanowski
-1530- 1584
-ur. Sycyna k.Radomia
-zm.Lubin
-żył i tworzył w okresie renesansu(odrodzenia)
-najwybitniejszy poeta polski do czasów Mickiewicza
-studiował w Akademii Krakowskiej, Padwie-Włochy
-władał kilkoma jezykami (łacina, greka)
-po powrocie do kraju przez kilka lat mieszkał na Wawelu
-był sekretrzem króla Zygmunta II Augusta
-po kilku latach przeniusł sie do Czarnolasu
-pochodził z rodziny szlacheckiej
-ożenił się z Dorotą Podlodowską
-przeżył osobistą tragedie(zmarły mu dwie córeczki)
-w Czarnolesie poświecił sie wyłącznie pracy poetyckiej
-napisał pierwszy w literaturze polskiej dramat ,, Odrawa posłów grckich''
-po śmierci Urszulki pisał treny
- tłumaczył psalmy bibijne na język polski (,,Psałterz Dawidów''Z tej pracy dostałam 5!!!