Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T09:34:51+01:00
Dane:
a = 3 cm = 0,03 m
T₁ = 14⁰C
T₂ = 16 ⁰C
Cw ≈ 130 [J/kg ×⁰C]
Rozw.:
V = a² = (0,03m)³ = 0,000027 m³
ρ = 11340 [kg/m³]
m = ρ × V = 11340 [kg/m³] × 0,000027 m³ = 0,306 kg
Q = m × Cw × ΔT
ΔT= T₂ -T₁
Q = m × Cw × ( T₂ -T₁) = 0,306 kg × 130 [J/kg ×⁰C] × 2⁰C =
= 79,56 J