Siema !

Słuchajcie na korkach facet zadał mi pracę domową ... dość dużą , mam do zrobienia 5 zadań proszę o pomoc :

1 zadanie :

Znajdź wielkości ,której :

a) 40% to 88 dag
3% to 2,4 kg
c) 150% to 450 km
d) 35% to 105m


2 Zadanie :

W bibliotece szkolnej lektury stanowią 65% liczby wszystkich książek. Ile książek jest w bibliotece, jeśli liczba lektur wynosi 12 584 ?


3 Zadanie :

Ile kilogramów buraków cukrowych trzeba zużyć na wyprodukowanie 51 kg cukru , jeżeli cukier stanowi 17% masy buraków?

4 Zadanie

Na wycieczkę szkolną pojechało 24 uczniów ,co stanowi 80% liczy uczniów pewnej klasy. Ilu uczniów tej klasy nie pojechało na wycieczkę ?

5 Zadanie

Po podwyżce ceny o 15% samochód kosztuje 40 250 zł. Jaka była cena samochodu przed podwyżką? O ile złotych wzrosła cena ?


Proszę o szybkie wykonanie i pilne podanie rozwiązań a nie samych wyników !

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-18T14:34:50+02:00
1 zadanie :

Znajdź wielkości ,której :

a) 40% to 88 dag
40%-88dag
100%-x
x=100%*88dag/40%=8800%/40%=220dag
3% to 2,4 kg
3%-2,4kg
100%-x
x=2,4kg*100%/3%=240kg/3=80kg
c) 150% to 450 km
150%-450km
100%-x
x=100%*450km/150%=45000km/150=300km
d) 35% to 105m
35%-105m
100%-x
x=100%*105m/35%=10500m/35=300m

2 Zadanie :

W bibliotece szkolnej lektury stanowią 65% liczby wszystkich książek. Ile książek jest w bibliotece, jeśli liczba lektur wynosi 12 584 ?
12584-65%
x-100%
x=12584*100%/65%=1258400/65=19360
Odp. W bibliotece jest 19360 książek.

3 Zadanie :

Ile kilogramów buraków cukrowych trzeba zużyć na wyprodukowanie 51 kg cukru , jeżeli cukier stanowi 17% masy buraków?
0,17kg cukru-1kg buraków
51 kg cukru -x kg buraków
x=51kg*1kg/0,17kg=51kg/0,17kg=300kg
Odp. Trzeba 300kg buraków cukrowych do wyprodukowania 51kg cukru.
4 Zadanie

Na wycieczkę szkolną pojechało 24 uczniów ,co stanowi 80% liczy uczniów pewnej klasy. Ilu uczniów tej klasy nie pojechało na wycieczkę ?
24-80%
x-100%
x=24*100%/80%=2400/80%=30
30-24=6
Odp. 6 uczniów tej klasy nie pojechało na wycieczkę.
5 Zadanie

Po podwyżce ceny o 15% samochód kosztuje 40 250 zł. Jaka była cena samochodu przed podwyżką? O ile złotych wzrosła cena ?
115%-40 250zł
100%-x
x=100%*40250zł/115%=402500zł/115=3500zł (cena o jaką podniesiono samochód)
40 250zł-3500zł=36750zł
Odp. Cena samochodu przed podwyżką wynosiła 36750zł. Cena wzrosła o 3500zł.
Pozdrawiam;)
2009-10-18T14:34:55+02:00
1 zadanie :

Znajdź wielkości ,której :

a) 40% to 88 dag

4/10x=88
x=88*10/4
x=220

3% to 2,4 kg

3%--------2,4
100%-------x

x=80kg

c) 150% to 450 km
150%-------450
100%-------x

x=100*450/150=300km

d) 35% to 105m

35%-------105
100%-------x

x=300m
2 Zadanie :

W bibliotece szkolnej lektury stanowią 65% liczby wszystkich książek. Ile książek jest w bibliotece, jeśli liczba lektur wynosi 12 584 ?
65%-----12584
100%----x

x=19360

3 Zadanie :

Ile kilogramów buraków cukrowych trzeba zużyć na wyprodukowanie 51 kg cukru , jeżeli cukier stanowi 17% masy buraków?
51-------17%

x-------100%
x=300kg

4 Zadanie

Na wycieczkę szkolną pojechało 24 uczniów ,co stanowi 80% liczy uczniów pewnej klasy. Ilu uczniów tej klasy nie pojechało na wycieczkę ?

24--------80%
x-100%

x=30
5 Zadanie

Po podwyżce ceny o 15% samochód kosztuje 40 250 zł. Jaka była cena samochodu przed podwyżką? O ile złotych wzrosła cena ?
115%x=40250
x=35000

  • Użytkownik Zadane
2009-10-18T14:43:01+02:00
1 zadanie :Znajdź wielkości ,której :
a)
40%-88 dag
100%-x
x=100%*88dag/40%
x=10*22dag=220dag

b)
3%-2,4 kg
100%-x
x=100%*2,4kg/3%
x=100*0,8kg=80kg

c)
150%-450 km
100%-x
x=100%*450km/150%
x=100*3km=300km

d)
35%-105m
100%-x
x=100%*105m/35%
x=100*3m=300m


2 Zadanie :

W bibliotece szkolnej lektury stanowią 65% liczby wszystkich książek. Ile książek jest w bibliotece, jeśli liczba lektur wynosi 12 584 ?
65%-12 584
100%-x
x=100%*12 584/65%
x=20*12 584/13
x=20*968=19 360

Odp. W bibliotece jest 19 360 książek.


3 Zadanie :

Ile kilogramów buraków cukrowych trzeba zużyć na wyprodukowanie 51 kg cukru , jeżeli cukier stanowi 17% masy buraków?
100%-51kg
17%-x
x=17%*51kg/100%
x=867/100=8,67kg

Odp. Na wyprodukowanie 51kg cukru trzeba zużyć 8,67kg buraków cukrowych.


4 Zadanie

Na wycieczkę szkolną pojechało 24 uczniów ,co stanowi 80% liczy uczniów pewnej klasy. Ilu uczniów tej klasy nie pojechało na wycieczkę ?
100%-80%=20%
80%-24
20%-x
x=20%*24/80%
x=24/4=6

Odp. Na wycieczkę nie pojechało 6 uczniów.


5 Zadanie

Po podwyżce ceny o 15% samochód kosztuje 40 250 zł. Jaka była cena samochodu przed podwyżką? O ile złotych wzrosła cena ?
100%+15%=115%
115%-40 250
100%-x

x=100%*40 250/115%
x=100*350=35 000

40 250 - 35 000 = 5 250

Odp. Cena samochodu przed podwyżką wynosiła 35 000zł, wzrosła o 5 250zł.

:)

2 3 2