Zad1. Która z liczb jest większa i o ile?

1. Iloczyn liczby -16 i cztery piąte, oraz odwrotność liczby 10,5
2. Iloraz liczby -20,4 przez liczbę o 34 od niej większą

Zad2. Czy potrafisz znaleźć takie dwie liczby, których iloraz jest:
a) większy od każdej z tych liczb
b)większy od dzielnej
c)równy zeru
d)większy od dzielnika?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T17:03:58+01:00
Zad.1

-16 i 4/5*(-10,5)=176,4
-20,4:[34+(-20,4)]=(-20,4):13,6=(-1,5)
176,4-(-1,5)=176,4+1,5=175,9

zad.2
a)np. 1/0,9
b)np. 1/0,9
c)np. 0/1
d)np. 1/0,9
2 3 2