Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T17:07:20+01:00
Utwór J. Słowackiego pt. "Testament mój" jest ostatnią wolą poety. podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu przeszłego ( cierpiałem, płakałem, mi, żem, moi). Taki zabieg sprawia, że odnosimy wrażenie bliskiej śmierci podmiotu lirycznego.
Adresatami utworu są:
- znajomi, przyjaciele ("niech przyjaciele moi")
- matka ("I tej, która mi dała to serce, oddadzą")
- przyszłe pokolenie ("Lecz zaklinam niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec")


Treścią testamentowego przekazu są osobiste wskazówki poety. tytuł wiersza jest zgodny z przeznaczeniem utworu. Słowacki napisał w nim jak rozumie sens swojego zycia i twórczości,a także czego oczekuje od czytelników.
Przyjaciołom poeta nakazuje, aby wyprawili mu godny pogrzeb, oddali matce jego prochy, uczcili jego pamięć na stypie oraz przekazali przyszłym pokoleniom świadectwo szlachetności i patriotyzmu poety.
Matka ma przechowywac jego serce, co metaforycznie oznacza miłośc do syna.
Przyszłym pokoleniom nakazuje szerzyć w narodzie oświatę, zachować nadzieję na odzyskanie wolności, gdy zajdzie potrzeba walczyc o nią.
ostatnio strofa utworu jest podsumowaniem idei Słowackiego. Zawarł w niej przekonanie o ponad czasowej sile poetyckiego słowa i misji poety. Jest też wyrazem indywidualizmu Słowackiego.

Środki poetyckie moge przesłac ci na PW jak chcesz.
1 3 1
2010-02-26T17:10:17+01:00
Juz sam tytul wiersza Testamnet moj ...... w zalaczniku