Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-18T14:34:26+02:00
Liryka, jeden z trzech obok epiki i dramatu podstawowych rodzajów literackich, cechujący się kreacyjną subiektywnością i ekspresją emocjonalno-intelektualną. W centrum utworu lirycznego znajduje się zwykle tzw. podmiot liryczny, organizujący całość wypowiedzi i nadający jej barwę, charakter i ton.
Z reguły wypowiada się "ja" liryczne, którego nie należy całkowicie utożsamiać z autorem. Rozróżnia się lirykę bezpośrednią (w pierwszej osobie) i pośrednią, gdzie "ja" mniej lub bardziej ukrywa swoją obecność, np. w postaci bezosobowej refleksji. W obrębie tego podziału występuje wiele odmian, np. w liryce pośredniej: opisowa, sytuacyjna, maski itp.

68 4 68
2009-10-18T14:39:26+02:00
Pojęcie liryka (dziś oznaczający jeden z głównych rodzajów literackich, obok epiki i dramatu) przechowuje pamięć o ścisłym związku poezji z muzyką. Wywodzi się ono od nazwy starożytnego instrument muzycznego- liry. Przy jej wtórze antyczni poeci śpiewali swoje pieśni. Była ona także atrybutem boga wszelkiej ludzkiej twórczości- Apollona.
Obejmuje utwory, których głównym przedmiotem przedstawienia są przeżycia wewnętrzne, przekazywane za pośrednictwem wypowiedzi monologicznej.
43 3 43