1. w ostrosłupie czworokątnym prawidłowym krawędź podstawy ma długość 14 cm, wysokość 24 cm. Oblicz pole powierzczni bocznej tego ostrosłupa .

2. obliczyć pole powierzchni bocznej ostrosłupa , którego podstawą jest prostokąt o wymiarach 6dm i 8dm , a każda krawędź boczna ma długość 6dm .

3. Obliczyć pole powerzchni ostrosłupa , którego podstawą jest ściana sześcianu o krawędzi 4 cm , a jego wierzchołek - środkiem przekątnej sześcianu.

1

Odpowiedzi

2010-02-26T21:15:48+01:00
1. pole ściany : 14*24 = 336
pole boczne : 3*336 = 1008

2. h1ściany trójkąta o długości 6 cm : h2+3*3=6*6
h2=36-9
h2=27
h=3pierw.3
pole 1 ściany : 0,5*3pierw.3*6=9pierw.3

h2ściany o długości 8 cm : h2+4*4=6*6
h2=36-16
h2=20
h=2pierw.5

pole 2 ściany : 0,5*2pierw.5*8=8pierw.5

pole boczne : 2*9pierw.3+2*8pierw.5 = 18pierw.3+16pierw.5

1 1 1