W laboratorium uległ rozbiciu szklany pojemnik zawierający 10 l roztworu kwasu octowego o stężeniu 20 g CH3COOH/l. Ile co najmniej litrów wodnej zawiesiny wapna gaszonego należałoby zużyć w celu neutralizacji rozlanego kwasu zakładając, że stężenie w/w zawiesiny wynosi 37 g Ca(OH)2/l ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T18:08:49+01:00
2CH₃COOH + Ca(OH)₂ = (CH₃COO)₂Ca + 2H₂O

masa molowa kwasu = 60 g/mol
masa molowa wodorotlenku = 74 g/mol

1 l - 20 g
10 l - x
x = 200 g

120 g kwasu - 74 g wodorotlenku
200 g kwasu - x
x = 123,33 g zasady

37 g zasady - 1 l roztworu
123,33 g zasady - x
x = 3,33 l roztworu - tyle minimalnie należy użyć do zobojętnienia rozlanego kwasu