Odpowiedzi

2010-02-26T17:11:55+01:00
Główne różnice między prawosławiem i katolicyzmem - Prawosławie nie uznaje papieża nad całym Kościołem chrześcijańskim - Kościoły narodowe same stanowią o sobie. - Prawosławie nie uznaje dogmatu o niepokalanym poczęciu i wniebowzięciu Matki Boskiej. - Prawosławie odrzuca doktrynę o czyśćcu, ponieważ decyzje o losie zmarłych zapadną dopiero w dniu sądu ostatecznego. - Duchownych nie obowiązuje celibat; biskupi i patriarcha, wybierani na ogół spośród mnichów, zachowują celibat. - Podporządkowanie cerkwi państwu -Prawosławie uznaje, że Bóg jest nieosiągalny. - W sakramencie Eucharystii używany jest chleb kwaśny, a nie przaśny. - Komunii udziela się pod dwiema postaciami. - Chrzest odbywa się przez trzykrotne zanurzenie. - W miejscach kultu dopuszcza się obecność obrazów, ale nie posągów. - Znak krzyża czyni się z prawa na lewo na pamiątkę tego, że Chrystusowi najpierw przybito do krzyża prawą rękę. - Stosuje się juliański kalendarz, w związku z czym wszystkie święta są przesunięte o 13 dni. gł
1 1 1