1.Zapisz:
a) sumę liczby X i liczby o 1 większej od X,
b) sumę liczby A i sześcianu liczby B,
c) liczbę o 3 mniejszą od iloczynu liczb A i B,
d) liczbę 3 razy większą niż suma liczb n² i 25,
e) iloraz sumy liczb A i B przez 4,
2.Oblicz wartość wyrażenia 5x² - y dla:
a) x = 3, y = 2 b) x = 0,5, y = ⅓ c) x = 0, y = -12
d) x = 5, y = -3 e) x = -¼, y = ⅕ f) x = -2, y = 20


OBLICZENIA.!

3

Odpowiedzi

2010-02-26T17:21:50+01:00
1.Zapisz:
a)X+X+1
b)A+B do 3czyli sześcianu
c)3 - A*B
d)3(n²+25)
e) A+B/4
2.Oblicz wartość wyrażenia 5x² - y dla:
a) x = 3, y = 2
b) x = 0,5, y = ⅓
c) x = 0, y = -12
a)225-2=223
b)2,5²-⅓
6.25-0,3=5.9
c)5+12=17


1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-26T17:29:58+01:00
1
a) x+x+1=2x+1

b)A+B³

c)(A+B)-3

d)3(n²+25)

e)(A+B):4

2.
a) 5x²-y=5*3²-2=5*9-2=45-2=43
b)5x²-y=5*0,5²-⅓=5*0,25-⅓=1,25-⅓=1¼-⅓=⁵/₄-⅓=¹⁵/₁₂-⁴/₁₂=¹¹/₁₂
c)5x² - y=5*0²-(-12)=0+12=12
d)5x² - y=5*5²-(-3)=5*25+3=125+3=128
e) 5x² - y=5*(-¼)²-⅕=5*¹/₁₆-⅕=⁵/₁₆-⅕=²⁵/₈₀-¹⁶/₈₀=⁹/₈₀
f)5x² - y=5*(-2)²-20=5*4-20=20-20=0
4 4 4
2010-02-26T17:39:00+01:00
Zad1.a)x+(x+1)
b)a+b do 3
c)3-(axb)
d) (n kw+25)x3
e) a/b:4
zad2. a) 5x9-2=45-2=43
b) 5x0,25-⅓=5x¼-⅓=¹¹/₁₂
c) 5x 0 -(-12)=12
d)5x5-(-3)=25+3=28
E) 5x¼- ⅕=⁴/₄=1
f)5x -2 - 20=-10-20=-30
1 1 1