1.Oblicz pole całkowite,objętość, pole jednej ścianki, i krawędź sześcianu o objętości 64cm3
2.Oblicz pole całkowite,objętość,pole jednej ścianki, i krawędź sześcianu o objętości 125 litrów .
3.Oblicz objętość,pole ścianki bocznej,krawędź o polu całkowitym 1350 cm2
4. Oblicz objętość,pole ścianki bocznej,krawędź o polu całkowitym 7,26 a

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-26T17:53:30+01:00
1.
V=a³
a³=64cm³
a=4 cm- krawędź
P całkowite=6a²=6*4²=6*24=144cm²
P jednej ścianki=a²=4²=16cm²

2.
V=125l
V=125dm³
a³=125dm³
a=5dm
P całkowite= 6a²=6*5²=6*25=150dm²
P jednej ścianki=a²=5²=25dm²

3.
P całkowite= 1350cm²
6a²=1350cm²
a²=225cm
a=15cm krawędź
V=15³=3375cm³
scianka boczna= 15²=225cm²

4.P całkowite=7,26a
6a²=7,26
a²=1,21
a=1,1a krawędź

V=1,1³=1,331a

scianka boczna= 1,1²=1,21a