Odpowiedzi

2012-07-31T14:28:16+02:00

M_{NaH_{2}PO_{4}}=120\frac{g}{mol}\\\\ m_{r}=150g\\ d_{r}=1.07\frac{g}{cm^3}\\ V_{r}=\frac{m_{r}}{d_{r}}=\frac{150g}{1.07\frac{g}{cm^3}}\approx140.19cm^3=0.14019dm^3\\\\ C_{m}=\frac{n}{V}=\frac{m}{M*V}\\ m=C_{m}*M*V=0.89\frac{mol}{dm^3}*120\frac{g}{mol}*0.14019dm^3\approx14.97g

 

 

Odp.: Znajduje się ok. 14.97g diwodorofosforanu(V) sodu.

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

5 4 5
2012-07-31T14:43:17+02:00

mr=150g

Cm=0,89mol/dm³

d=1,07g/cm³

M(NaH₂PO₄)=23g/mol+2*1g/mol+31g/mol+4*16g/mol=120g/mol

Vr=?

n=?

ms=?

 

dr=mr/Vr        /*Vr

dr*Vr=mr          /:dr

Vr=mr/dr

 

Vr=150g / 1,07g/cm³

Vr=140,2cm³=0,1402dm³

 

Cm=n/Vr        /*Vr

n=Cm*Vr

 

n=0,89mol/dm³*0,1402dm³

n=0,125mol

 

n=ms/M       /*M

ms=n*M       

 

ms=0,125mol*120g/mol

ms=15g

 

 

Wynik może się nieznacznie różnić ze względu na przyjęte zaokrąglenia.

2 5 2