Pewien zestaw liczb utworzono według następującej reguły:

„jeżeli weźmiemy dwie kolejne liczby a, b tego zestawu, to następną liczbę otrzymamy dzieląc iloczyn liczb a i b przez ich sumę”.

Wiedząc, że pierwszą liczbą tego zestawu jest 1/2, a drugą liczbą jest 1/3 znajdź

a) trzecią i czwartą liczbę tego zestawu.

b) trzynastą liczbę tego zestawu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T17:27:46+01:00
A) trzecia

--- = ⅕

czwarta
¹/₁₅
-----= ¹/₈
⁸/₁₅

b) trzynasta
¹/₂₃₃