Szósta część życia Biofantosa była radosnym dziciństwem, część 12 wiekiem młodzieńczym. Siódma część życia przeminęła za nim się ożenił, a w 5 lat później narodził mu się syn, któremu los dał życie o połowę króttrze niż ojcu. Po śmierci syna Biofantos żył jeszcze 4 lata. Ile lat żył Biofantos?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T17:37:25+01:00