Odpowiedzi

2010-02-26T18:10:49+01:00
Tam gdzie jest podstawa to wysokość podstawy to h.
więc odcinek na jaki opada ta podstawa to : (8-2):2=6:2=3
wysokość oblicza się z twierdzenia pitagorasa
3*3+h*h=5*5
h*h=16
h=4

Pp=0,5*4*10
Pp=20

wysokość tego graniastosłupa to 230cm3 / 20 cm2=11,5cm
2010-02-26T18:14:02+01:00
V = 230 cm³
V = Pp*h
Najpierw obliczę Pp trapezu równoramiennego o podstawach
długości a = 8 cm, b = 2 cm i ramionach długości c = 5 cm.
h1 - wysokość tego trapezu
x = {8 - 2]/2 = 6/2 = 3
x = 3 cm
h1² = c² - x² = 5² - 3² = 25 - 9 = 16
h1 = √16 = 4
h1 = 4 cm
Pp = 0,5*[8 +2]cm* 4 cm = 20 cm²
zatem
h = V : Pp = 230 cm³ : 20 cm² = 11,5 cm
Odp. Wysokość tego graniastosłupa jest równa 11,5 cm.