Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-26T17:39:19+01:00
Przyczyny zewnętrzne:
-najazdy barbarzyńców
Przyczyny wewnętrzne:
-cesarze często się zmieniali, walczyli o władzę
-duży nacisk podatkowy
-spadek produkcji żywności
Najlepsza Odpowiedź!
  • Rith
  • Rozwiązujący
2010-02-26T17:41:43+01:00
Przyczyny wewnętrzne:
- Próby bronienia sie przed Barbarzynacami były bardzo kosztowne
-Wzrost podatków prowadziło do rujnowania społeczeństwa
-Osłabienie chłopstwa utrudniało rekrutacje wojsk
-Cesarze rekrutowali barbarzynców do wojska
-Problemy z inflacja
-Cesarze psuli monety dodając więcej metalu
-Wędrówki ludów
-Pozbawienie cesarstwa zachodniorzymskiego
- Wojny domowe
-Podzielenie panstwa na 2 cz.

Przyczyny zewnętrzne:
- Najazdy plemion Barbarzyńskich
-Najazd plemion Germańskich
-Nowa fala najazdów Barbarzyńskich
-Przez najazdy w V w. cesarstwo zachodnie przestało istnieć