Odpowiedzi

2010-02-26T18:10:46+01:00
Przed domem bogatego człowieka leżał biedak o imieniu Łazarz. Chciał chociaż parę okruszków ze stołu bogacza, lecz tylko psy przychodziły i lizały Jego rany, więc umarł.
Pojawili się aniołowie i zanieśli go na łono Abrahama.
Później zmarł bogacz.
Gdy znajdując się w otchłani rozpaczy, ujrzał Abrahama i Łazarza na jego łonie i wołał, by zlitował się nad nim.
Wtedy Abraham wyjaśnił, że otrzymał dobra za życia, a tymczasem Łazarz doznawał nędzy. Teraz jest na odwrót; Łazarz jest szczęśliwy, a bogacz cierpi.
Wówczas bogacz zaproponował, żeby posłać Łazarza do domu jego ojca, gdzie mieszkają jego bracia i żeby ich ustrzegł od takiego losu. Lecz Abraham rzekł, że mają Mojżesza i Proroków, żeby ich słuchać.
Bogacz powiedział, że gdyby ktoś z umarłych do nich poszedł, to by pokutowali. Na to Abraham odpowiedział, że jeżeli nie słuchają Mojżesza i Proroków, to nawet z martwych powstałego nie posłuchają.

Łono Abrahama - królestwo niebieskie
Łazarz - ludzie dobrzy, znoszący swój los
bracia - ludzie, którzy mają możliwość przystąpienia do sakramentu spowiedzi i odmienienia swojego życia
otchłań rozpaczy - piekło
bogacz - ludzie grzeszni, niewrażliwi na cudzą krzywdę
Słuchanie Mojżesza i Proroków - słuchanie księży, postępowanie według przykazań
37 4 37
2010-02-26T20:18:44+01:00
W pewnym mieście żył bardzo zamożny człowiek, który opływał we wszelkie dostatki, miał wspaniałe i wygodne życie. Jadał pyszne potrawy i cały czas bawił się na przyjęciach. U jego drzwi leżał najnędzniejszy żebrak. Nie miał co jeść, brakowało mu odzieży, a jego chude ciało było pokryte wrzodami. Litowały się nad nim nawet psy, które lizały rany biedaka. Natomiast bogacz nie podzielił się z nim nawet okruchami ze swojego stołu. Przyszedł kres życia obydwóch. Po śmierci bogacz znalazł się w otchłani . gdzie straszliwie cierpiał męki z powodu ognia piekielnego. A łazarz został przez anioły zaniesiony do nieba i położony na łonie Abrahama.
Bogacz głębi otchłani zobaczył nad sobą Abrahama i Łazarza i zwrócił się do Patriarchy z błaganiem o pomoc. Pragną, by Łazarz podał mu krople wody na czubku swego palca. Jednak Abraham odmówił mu, przypominając, że wszystko, co dobre, spotkało bogacza za życia. Natomiast po śmierci przyszła kolej, by to Łazarz dostał nagrodę za swoje cierpienie na ziemi. Między Bogaczem ,a Łazarzem na ziemi też była przepaść tylko teraz role odwróciły się, ale przepaść między nimi pozostała tak samo wielka, jak za życia.
23 4 23