2.Wyraź podane wielkości we wskazanej jednostce.Zapisz je w ułamkach dziesiętnych.

a) cm 6mm,2cm 1mm,5cm 7mm,38mm
b) m 6cm,28cm,4m 7cm,20m 3dm
c)dm 9cm,15cm,6dm 3cm,10dm 2cm
d)km 7m,43m,1km 50m,6km 207m
e)dag 3g,89g,4dag 5g,11dag 26g
f)kg 8dag,510g,8kg 3dag,2kg 300g
g)t 7kg,205kg,4t 306kg,50t 70kg

1

Odpowiedzi

A) cm
6mm=0,6cm
2cm 1mm=2,1cm
5cm 7mm=5,7cm
38mm=3,8cm
b) m
6cm=0,06m
28cm=0,28m
4m 7cm=4,07m
20m 3dm=20,3m
c)dm
9cm=0,9dm
15cm=1,5dm
6dm 3cm=6,3dm
10dm 2cm=10,2dm
d)km
7m=0,007km
43m=0,043km
1km 50m=1,05km
6km 207m=6,207km
e)dag
3g=0,3dag
89g=8,9dag
4dag 5g=4,5dag
11dag 26g=13,6dag
f)kg
8dag=0,08kg
510g=0,51kg
8kg 3dag=8,03kg
2kg 300g=2,3kg
g)t
7kg=0,007t
205kg=0,205t
4t 306kg=4,306t
50t 70kg=50,07t
171 4 171
THX wszystko się zgadza daje naj:
wielkie dzięki za to ;)
:) dziękuje
dzienx ;D
Dzięki tak się męczyłam z tym zadaniem