PLIŚ ZRÓBCIE TE ZADANIA ! ;)
1.Działka w kształcie prostokąta ma A metrów szerokości, a jej długość jest o B metra większa od szerokości. Ile metrów bieżących potrzeba na ogrodzenie dwóch takich działek

2.Wyraź w zależności od długości przyprostokątnej A pole trójkąta prostokątnego równoramiennego.

3. Ile wynosi pole rombu, w którym jedna przekątna ma X cm, a druga jest od niej o 20% dłuższa?\

4. Oblicz pole trapezu. w kórym jedna z podstaw ma A cm, druga jest od niej o 40% krótsza, a wysokość jest 2 razy dłuższa od krótszej podstawy.

5.Z miejscowości X wyjechały jednocześnie dwa autobusy w przeciwnych kierunkach. Pierwszy autobus jechał z prędkością A km/h , a drugi z prędkością o B% większą niż pierwszy. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, jaka była odległośc między tymi autobusami po 2 godzinach? Wykonaj obliczenia dla A=70, B=20

TO BĘDZE NAJTRUDNIEJSZE !
6. Adam ma X lat.Siostry są młodsze od Adama : Ania o 3 lata, a Basia o 5 lat, a mama o 28 lat. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego różnicę sumy liczb lat rodziców i sumy liczb lat dzieci. Jaką największą liczbą może być ta róznieca lat?


zrób obliczenia
Odpowiedzi :
tak musi wyjsc
1.. zad 4(2a+2b)m
2 zad jedna druga a do potęgi 2
3 zad 0,6xdo potęgi 2
4zad nie wiem
5zad nie iwme
6 zad 66-x,61

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T18:32:22+01:00
W zadaniu pierwszym wystarczy napisać
4(2a+2b)m
w drugim napisz też tylko
½×a×a= ½ a²

trzecie:
p=½ × d₁ × d₂
d₁=x
d₂=x+20%x
P=½× x × x+20%x
Ten zapis też jest poprawny