1.Suma dwóch liczb jest równa 51. Jakie to liczby, jeżeli jedna z nich jest dwa razy większa od drugiej?
2.Suma trzech kolejnych liczb nieparzystych jest równa 69. Jakie to liczby?
3. W trzech klasach szóstych było 82 uczniów. W klasie 6b było o 2 uczniów mniej niż w klasie 6a, a liczba uczniów klasy 6c stanowi 4/5 liczby uczniów klasy 6a. Ilu uczniów było w każdej klasie?

2

Odpowiedzi

2010-02-26T17:46:58+01:00
1. x - pierwsza liczba
y - druga liczba
2x = y

x + y = 51
x+ 2x =51
3x = 51 //3
x= 19

y=2x=2x19=38


2 2 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T17:53:10+01:00
1.
51 : 3 = 17
51 : 3 * 2= 34

a) 17+34=51

2.
69 : 3 = 23 czyli średnia 3 liczb nieparzystych
więc odpowiedz 21,23,25

3.
klasa 6a=x
klasa 6b=x+2
klasa 6c=4/5 czyli 0.8 x

82=2.8x + 2
5 4 5