Pchany przez robotnika wózek porusza się po poziomym torze ze stała predkością 2m/s.Łączna wartość działających na wózek sił oporu ruchu wynosi 40N.Jaka wartość ma siła, z jaka robotnik działa na wózek, jeżeli jej wektor jest równoległy do toru ruchu wózka?
Oblicz pracę, jaką wykonuje robotnik pchajac wózek przez 5s.Zapisz obliczenia

Odpowiedź:Robotnik działa na wózek siłą........... .
Praca robotnika wynosi ............... .+ 1 osob daje naj.

2

Odpowiedzi

2010-02-26T17:49:10+01:00
Siła działająca przez robotnika jest równa siłe oporu bo wózek porusza się ruchem jednostajnym a więc ma 40 N.
W=F*s=F*v*t=40N*2m/s*5s=400J
siła 40 N
praca 400J
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T17:59:20+01:00
Witaj
a/
Robotnik działa na wózek siłą F = 40 N.
b/
Robotnik pchając wózek przez 5s wykonuje pracę
W = F *s.........s = v *t
W = F*v*t = 40N*2m/s*5s = 400 J

........................pozdrawiam
1 5 1