Uuzpełnij tekst.

Władzą sądowniczą są w RP sądy i .......... niezależne od innych władz. sądy dzielą się na powszechne i ................/ sędziowie powoływani są przez ............... na czas ............ wydają oni wyroki w imieniu .............

1

Odpowiedzi

2010-02-26T18:03:38+01:00
1. Trybunały
2. Wyjątkowe
3. Rząd i komisje sądowe
4. 5 lat
5. Rzeczpospolitej Polskiej.

Daj Naj :)