Daje naj! ćwiczenie z pitagorasem przez gimnazjum]1 zeszyt 1
ćw.4.9/38
Cena akcji z 15,4 zł wzrosła o 77 groszy.Oblicz, o ile procent wzrosła cena akcji.
+odpowiedż
cw.4.10/38
Powierzchnia Brazylii ma około 8 510 000 km (kwadratowych),a lasy zajmują 5 106 000 km (kwadratowych)tej powierzchni.Oblicz, iel procent powierzchni Brazylii zajmują lasy.+odpowiedz
ćw.4.11/39
Dziadek zapłacił za telefon 5% swojej emerytury.Ile wynosi jego emerytura,jezeli mza telefon zapłaci 62 zł?+odpwoiedz

i coś z gemyyyy! ;]
ćw.2.2/48
Miara jedengo z kątów przyległych jest o 35(stopni) mniejsza od miary drugiego kąta.Oblicz miary tych kątów.
ćw.2.3/49
Miara 1 z katow przyległych jest 3 razy wieksza od miary 2 kata.Oblicz miary tych kątow.
ćw.5.11/59
W trojkacie prostokatnym o wymiarach 6,8,10 cm wykreslonowysokosc opuszczona na przeciwprostokatna.oblicz dlugosc tej wysokosci.
5.10/58
w trapezie prostokatnym ABCD suma długości podstaw jest rowna 20 cm.Oblicz pole tego trapezu jezeli wiesz ze ramie BC rowne 6 cm tworzy z podstawa AB kat o mierze 30(stopni)
ćw.5.13/60
W rombie ABCD przekatna AC jest rowna 12 cm.Oblicz pole tego rombu, jezeli dlugosc przekatnej BD:
a)stanowi 150% dlugosci przekatnej AC
b)jest o 20% krotsza od dlugosci przekatnej AC blagam

1

Odpowiedzi

2010-02-26T18:25:12+01:00
4.9/38
o 5 %
15,4 - 100%
0,77 - x

x= 0,77 * 100 / 15,4
x=5%

4.10
8 510 000 ^2 - 100
5 106 000 ^2 - x

x= 60^2
x= 3 600

4.11
5% - 62
100% -x

x= 1 240 zł
2 1 2