Przeczytaj uważnie zamieszczony poniżej tekst i na jego podstawie wykonaj polecenia A-F. (kl. I "Świat bez tajemnic")

Góra Świętej Heleny
20 la temu, 27 marca 1980 raku ten śnieżnobiały wulkan w łańcuchu Gór Kaskadowych rozpoczął serię erupcji, które Przykuły uwagę świata. 18 maja zniszczył całe 400 metrów swego wierzchołka. Spowodowało to największą taką katastrofę w pisanej historii Stanów Zjednoczonych (poza Alaską i Hawajami). Palące głazy o temperaturze 200 stopni C niszczyły żywe tkanki drzew w wąskim pasie wokół miejsca wybuchu. Gazy, popiół i pumeks, gnane z prędkością 325 km/h, powalały drzewa i pozbawiały je gałęzi. [….] Strefa zasypana lub nawet przeszorowana pumeksem uległa wyjałowieniu bo temperatura osiągnęła tu 780 stopni C. Stopiony śnieg i lód wymieszany z luźnym materiałem, takim jak piasek i kamienie, stworzył masę podobną do betonu. […] Strefa zniszczenia i śmierci rozciąga się wachlarzowo – ku północy, wschodowi i zachodowi – na odległość do 25 kilometrów. Ten obszar, trzy razy większy niż powierzchnia Tatr, wypaliły ogniste głazy, które rozsadziły północną ścianę krateru. […] Wypalone pnie olbrzymich drzew iglastych leżały promieniście, powalone przez falę uderzeniową wybuchu.
Zginęło 57 osób, ogromna ilość ptaków i zwierząt. Na obszarze około 600 kilometrów kwadratowych lasy, łąki i górskie potoki zmieniły się w szarą pustynię. Chmura popiołu zasłoniła Słońce – w samo południe znaczną część stanu Waszyngton okryły ciemności […]
Dostrzegłam również liczne przejawy szybko odradzającego się życia. […] Rośliny i drzewa, które tu spotykamy, łatwo przystosowują się do ekstremalnych warunków i znacznej wysokości. Kluczową rolę odgrywa łubin. Bakterie jego korzeni mają zdolność wiązania azotu atmosferycznego, dzięki czemu staje się dostępny dla innych roślin. Skrzydlate nasiona olszy przenosi wiatr. […] Ptaki i zwierzęta wspomagają ten proces, jedząc, transportując i rozsiewając nasiona w odchodach. Zwierzęta, ryjąc nory, dziurawią pokrywę popiołu i wynoszą na powierzchnie glebę. Najtrudniej odradza się populacja dużych zwierząt, które nie znajdując schronienia przed wybuchem wulkanu, poniosły największe straty. […]

A. Określ położenie Góry Św. Heleny i przedstaw jej genezę (sposób powstania).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Zaznacz odpowiedź, która wyjaśnia przyczynę występowania wulkanów na opisanych w tekście obszarach.
a) Występowanie gór i wysp
b) Duża wysokość bezwzględna gór
c) Położenie na krawędzi płyty litosfery.
d) Występowanie trzęsień ziemi.

D .Wymień cztery produkty wybuchu wulkanu, o którym mowa w tekście.
……………………………………………………………………………………………….
E. Wymień cztery przykłady zniszczeń spowodowanych wybuchem opisanego wulkanu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F. Podaj cztery przykłady odradzania się przyrody na terenie zniszczonym wybuchem wulkanu. Uwzględnij rolę, jaką odgrywa łubin i zwierzęta w odnawianiu się życia.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1

Odpowiedzi

A. Określ położenie Góry Św. Heleny i przedstaw jej genezę (sposób powstania).
Góra Św. Heleny leży w łańcuchu Gór Kaskadowych.
Powstanie:18 maja wulkan zniszczył całe 400 metrów swego wierzchołka.Palące głazy o temperaturze 200 stopni C niszczyły żywe tkanki drzew w wąskim pasie wokół miejsca wybuchu. Gazy, popiół i pumeks, powalały drzewa i pozbawiały je gałęzi.Ten obszar, trzy razy większy niż powierzchnia Tatr, wypaliły ogniste głazy, które rozsadziły północną ścianę krateru.Wypalone pnie olbrzymich drzew iglastych leżały promieniście, powalone przez falę uderzeniową wybuchu.
B. Zaznacz odpowiedź, która wyjaśnia przyczynę występowania wulkanów na opisanych w tekście obszarach. odpowiedź d) występowanie trzęsień Ziemii.
D .Wymień cztery produkty wybuchu wulkanu, o którym mowa w tekście.
1) palące głazy 2) pumeks 3)gazy 4) popiół
E. Wymień cztery przykłady zniszczeń spowodowanych wybuchem opisanego wulkanu.
1)niszczone żywe tkanki drzew 2)lasy, łąki i górskie potoki zmieniły się w szarą pustynię 3)powalone drzewa zostały pozbawione gałęzi.4)Strefa zasypana lub nawet przeszorowana pumeksem uległa wyjałowieniu.
F. Podaj cztery przykłady odradzania się przyrody na terenie zniszczonym wybuchem wulkanu. Uwzględnij rolę, jaką odgrywa łubin i zwierzęta w odnawianiu się życia.
1)Rośliny i drzewa, łatwo przystosowują się do ekstremalnych warunków i znacznej wysokości, więc bardzo szybko się odradzają.
Łubin odgrywa bardzo ważną rolę. Bakterie jego korzeni mają zdolność wiązania azotu atmosferycznego, dzięki czemu staje się dostępny dla innych roślin.
Nasiona olszy przenosi wiatr. Ptaki i zwierzęta wspomagają ten proces, jedząc, transportując i rozsiewając nasiona w odchodach. Zwierzęta, ryjąc nory, dziurawią pokrywę popiołu i wynoszą na powierzchnie glebę. Najtrudniej odradza się populacja dużych zwierząt, które nie znajdując schronienia przed wybuchem wulkanu, poniosły największe straty.
274 3 274
a nie macie może c❔
Jeju to przecież zwykłe podkreślenie, czytać nie umiesz? -,-