Zadnie.1
Ile solanki sześcioprocentowej nalezy wlać do 12 kg solanki dwuprocentowej,aby otrzymać solankę trzyprocentową?

Ile kilogramów solanki dziesięcioprocentowej i ile solanki dwuprocentowej należy zmieszać,aby otrzymać 20 kg solanki ośmioprocontowej?

Zadanie.2
Ela z Marcinem wybrali się na pieszą wycieczkę.Postanowili przejść trasę o długości 21 km.Po trzech godzinach marszu Marcin powiedział do Eli:
-Pozostało nam do przejścia o 5 km mniej,niż już przeszliśmy.

Jaką odległość pokonali w ciągu pierwszych trzech godzin wycieczki?

Zadanie3.W konkursie matematycznym było 18 zadań,w tym 10 zadań za 4 punkty i 8 za 5 punktów.Za każde wskazanie błędnej odpowiedzi odejmowano 1/4 punktów możliwych do zdobycia za zadanie.Marta wskazała odpowiedzi przy wszystkich pytaniach.W zadaniach za 4 punkty wszystkie jej odpowiedzi były poprawne.W sumie zdobyła 67,5 punktu.Na ile pytań odpowiedziała prawidłowo?

Zadanie.4.
Tomek ma 14 lat,a jego mama 38.Oblicz,kiedy mama była od Tomka pięć razy starsz.Za ile lat będzie od niego dwa razy starsza?
Zadanie.5.
Zuzia ma 3 razy więcej gruszek niż Julia.Gdyby Julia miała 6 gruszek więcej,to miałaby ich tyle samo co Zuzia.Ile gruszek mają Zuzia z Julią?
Zadanie.6
Jeśli do liczby dwucyfrowej x dopiszemy na początku i na końcu cyfrę 1,to otrzymamy liczbę 101 razy większą.Zapisz odpowiednie równanie z niewiadomą x.

Prosze o zrobienie tych zadań które umiecie ...najbardziej zależy mi na zadaniu 6 i 1.

Daje Naj ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T23:27:51+01:00
Z.4
Mamy
5*(14 - x) = 38 - x
70 - 5x = 38 - x
70 - 38 = 5x - x
4x = 32
x = 8
Odp. 8 lat temu mama była 5 razy starsza od Tomka.
Mamy
2*(14 + y) = 38 + y
28 + 2y = 38 +y
2y - y = 38 - 28
y = 10
Odp. Za 10 lat mama będzie 2 razy starsza od Tomka.
z.5
x - ilość gruszek Julii
3x - ilość gruszek Zuzi
Mamy
x + 6 = 3x
3x - x = 6
2x = 6
x = 3
Julia ma 3 gruszki, a Zuzia ma 3*3 = 9 gruszek.
Odp.Zuzia i Julia mają razem 12 gruszek.

W zadaniu 3 jest błąd.
1 1 1