W pewnym prostokącie jeden z boków jest o 6 cm dłuższy od drugiego.Gdy parę dłuższych boków skrócono o 20% a parę krótszych przedłużono o 25% otrzymano prostokąt o takim samym obwodzie. Jaki obwód ma każdy z tych prostokątów?

1

Odpowiedzi

2010-02-26T18:50:31+01:00

x- krótszy bok
x+6 - dłuższy bok
2x+2(x+6)-obwód
0,80(x+6)-dłuższy bok po skróceniu o 20%
1,25x-krótszy bok po przedłużeniu o 25%
2*0,80(x+6)+2*1,25x-obwód

2x+2(x+6)=2*0,80(x+6)+2*1,25x
x=24
2 3 2