1.Wyjaśnij rolę opieki nad potomstwem w opanowywaniu środowiska.
2.Uzasadnij związek miedzy rozrodem partenogenicznym,a warunkami środowiska życia.
3.Oceń przydatność sposobów zapylania i rozsiewania nasion i owadów oraz rozsiewania wegetatywnego w opanowywaniu nowych terenów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T19:04:00+01:00
1. Matka opiekuje się nad potomstwem z natury. Opanowuje tym czasem również środowisko, które bardziej staje się dla niej groźne- wszędzie dostrzega intruzów, którzy chcą zabrać jej małe.