W 1 dm3 powietrza o godzinie 6.00 znajdowało się 0,00003 cm3 ozonu,zaś w godzinie szczytu ruchu samochodowego, tzn. o 16.00, pomiar wykazał obecność 0,00018 cm3 tego gazu.Oblicz ile razy wzrosła procentowa zawartość ozonu w powietrzu w ciągu dnia.

2

Odpowiedzi

2010-02-26T19:09:32+01:00
0,00018:0,00003=6

Zwiększył sie 6 razy.

100% -3
X% - 18

100*18=x*3
1800=x*3
x=1800/3
x=600

Zwiekszyło się o 600%
1 4 1
2010-02-26T19:31:32+01:00
0,00018:0,00003=6-tyle razy sie zwiększył

100% -3
X% - 18

100*18=x*3
1800=x*3
x=1800/3
x=600

Zawartość ozonu zwiększyła się o 600% w ciągu dnia.

*-razy
/-podzielone
1 4 1