A) Gęstość zaludnienia w Polsce wynosi 124 osoby/km². Ile średnio żyje Polaków na 1ha powierzchni kraju?

b) Plony buraków cukrowych w Polsce w 1998 roku wynosiły 350q/ha. Ile kilogramów buraków cukrowych zbierało się zatem z 1 ara pola? ( 1q= 100kg)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T19:17:25+01:00
1)1km kwadratowy =1000000 metrów kwadratowych =
=100ha,bo 1ha = 10000 metrów kwadratowych.
124 osoby na 100ha,
czyli średnio 1,24 osoby na 1ha.
2) 350q/ha i 1ha =100arów i 1q=100kg
zatem mam 350kg/ar.
Każdą liczbę podzieliłem przez 100.
6 2 6