Odpowiedzi

2013-02-20T11:57:43+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
a) C₃H₇COOC₂H₅ + H₂O ---> C₃H₇COOH + C₂H₅OH
b)CH₃COOC₅H₁₁ + H₂O ---> CH₃COOH + C₅H₁₁OH

2) 
a) CH₃COOC₂H₅ + 5 O₂ ---> 4CO₂ + 4H₂O
b) C₁₇H₃₅COOC₄H₉ + 32 O₂ ---> 22CO₂ + 22H₂O