PILNIE POTRZEBUJE ODPOWIEDZI:
1). Zapisz w prostszej postaci:
a).7x2 - 4x - 6x2 + 4 - x2 +5x = 2 za x oznacza do kwadratu
b).-2(3a - 2b) - 4a(2-3a+2b) =
c).(4-x)(2x + 5)-4 =
d).(4-2x)(3x-3)-2x(3x+1) =

2).Oblicz wartość wyrażenia:
5x5(2x3y4)2
__________ dla x=555 i y=4
25(x3y)3xy6

3).Aby obliczyć, ile przekątnych posiada wielokąt, należy pomnożyć liczbę jego boków przez liczbę o 3 mniejszą i otrzymany wynik podzielić przez 2.
a).Zapisz w postaci wyrazenia algebraicznego, ile przekątnych ma wielokąt o n bokach.
b).Oblicz, ile przekątnych ma trzydziestokąt.

4).Pięć lat temu Ania miała dwa razy mniej lat niż będzie miała za 5 lat.Ułóż równanie pozwalające obliczyć obecny wiek Ani. Rozwiąż to równanie.

5).Jeden z boków prostokąta jest o 3 cm dłuższy, a drugi o 1 dm krótszy od boku pewnego kwadratu.Pole prostokąta jest o 170 cm2 mniejsze od pola kwadratu.Oblicz obwód tego prostokąta.

6).Marzena kupiła notesy 60-kartkowe, 32-kartkowe i 16-kartkowe.Notesów najcieńszych jest o 5 więcej niz 32-kartkowych, a najgrubszych - tyle ile 16-kartkowych i 32-kartkowych razem.Wszystkie notesy zawierają łącznei 1220 kartek.Ile notesów każdego rodzaju zakupiła Marzena? Ułóż odpowiednie równanie i rozwiąż je.

7).Na przedstawienie przyszło d dorosłych i m dzieci, razem 123 osoby.
Kiedy przed końcem przedstawienia wyszedł jeden tata z dwójką 4-letnich synów, okazało się, że dzieci jest trzy razy więcej niż dorosłych.Zapisz odpowiedni układ równań i oblicz, ilu dorosłych i ile dzieci przyszło do teatru.

8).Hurtownia odzieży zakupiła 12 jednakowych zimowych płaszczy i 15 jednakowych kurtek za łączną kwotę 13 500zł.Płaszcz był o 180zł droższy niż kurtka.Oblicz cenę zakupu przez hurtownię płaszcza oraz cenę zakupu kurtki.Zapisz wszystkie obliczenia.

9).Podczas trzydniowego rajdu rowerowego uczniowie przejechali 65km.Drugiego dnia pokonali dwa razy dłuższą trasę niż pierwszego dnia, a trzeciego o 5 km więcej niż pierwszego dnia.Ile kilometrów przebyli każdego dnia? Zapisz wszystkie obliczenia.

2

Odpowiedzi

2010-02-26T19:15:40+01:00
1). Zapisz w prostszej postaci:
a).7x2 - 4x - 6x2 + 4 - x2 +5x = 2 za x oznacza do kwadratu
b).-2(3a - 2b) - 4a(2-3a+2b) =
c).(4-x)(2x + 5)-4 =
d).(4-2x)(3x-3)-2x(3x+1) =


1)
a) - 14x-4x-12x+4-x2+5x=2
  • Użytkownik Zadane
2010-02-26T19:16:06+01:00
-2(3a - 2b) - 4a(2-3a+2b) = -6a+4b-8a+7a2-8ab=-2a+4b+7a2-8ab