1.samochód uzyskał prędkość 72 km/h w czasie 10s. oblicz średnie przyspieszenie samochodu.

2.tramwaj rusza z miejsca z przyśpieszeniem 2,5 m/s². jaką prędkość osiąga ten tramwaj poruszając się ruchem jednostajnie przyśpieszonym po upływie 10s od rozpoczęcia ruchu.
podpowiedź V=a×t

2

Odpowiedzi

2010-02-26T19:31:24+01:00
V-predkość
a-przyśpieszenie
t-czas

V=a*t -więc musisz tak przekształcić aby mieć a. Więc dzielisz przez t

V=a*t //:t

a=v/t

1.
Dane: Szukane:
V=72km/h a=?
t=10s

a=72/10
a=7,2m/s²

2.
dane: szukane:
a=2,5m/s² V=?
t=10s

V=10*2,5
V=25km/h
2 3 2
2010-02-26T19:39:14+01:00
1.
v = 72 km/h = 20 m/s
t = 10 s
a = ?
a = Δv / Δt
a = 20 m/s - 0 m/ s / 10s - 0s
a = 20 m/s / 10 s
a = 2 m/s²

2.
a = 2, 5 m/s ²
t = 10 s
s= at² / 2
s = 2, 5 * 10² / 2
s = 2, 5 * 100 / 2
s = 250 / 2
s = 125 m

_________________________________
Myślę, że jest dobrze o_O'
6 4 6