Odpowiedzi

2010-02-26T19:31:07+01:00
Gdy faraon kazał zabijać małych chłopców matka umieściła go w koszyku w trzcinie, gdzie znalazła go córka faraona i przygarnęła. W dorosłym życiu zabił w obronie Izraelitki Egipcjanina, więc musiał uciec z kraju do kraju pasterzy. Spędził tam 40 lat, założył rodzinę, spłodził synów. Tam właśnie objawił mu się Bóg, który przemówił do niego z gorejącego krzaka. Bóg nakazał Mojżeszowi misję wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Mojżesz otrzymał także od Niego moc czynienia cudów - np. umiejętność zamiany laski w węża.
---------------------------------------------------------------------
Za to,że ojciec podarował mu najlepszą szatę bracia go znienawidzili i sprzedali w niewolę Izraelitom,mówiąc ojcu,że został zabity. Potem sprzedano go do Egiptu i stał się niewolnikiem.Faraon ustanowił go zarządcą Egiptu.Józef zgromadził podczas 7 lat dobrych zbiorów zapasy zboża, które sprzedawał w latach głodu. Wtedy jego ojciec wysłał tam 10 synów. Józef początkowo oskarżył ich o szpiegostwo i uwięził Symeona, ale później przebaczył swoim braciom. Potem sprowadził całą rodzinę do Egiptu i w okresie głodu wykupił dla faraona większość ziem, zmieniając egipskich właścicieli w dzierżawców.
1 5 1
2010-02-26T19:32:57+01:00
Mojżesz jest jedną z najważniejszych postaci Starego Testamentu - to on wyprowadził lud Izraela z egipskiej niewoli. Niezwykłe wydarzenia są jego towarzyszami już od samych narodzin: ponieważ ówczesny faron nakazał pozbawiać życia nowo narodzone dzieci płci męskiej spośród Izraelitów, matka Mojżesza w celu ratowania syna umieściła go w koszyku, który pozostawiła w sitowiach Nilu. tam własnie chłopca znalazła córka faraona, która pokochawszy go jak własnego syna wychowała go w królewskim pałacu. Przypadek chciał, że piastunką chłopca została jego rodzona matka.Gdy Józef miał 17 lat, ojciec podarował mu piękną kolorową szatę. Starsi bracia widzieli, że ojciec bardziej kocha Józefa niż ich, dlatego znienawidzili swojego brata.Pewnego razu Józef miał sen i opowiedział go swoim braciom.Śniło mu się, że wiązaliśmy na polu snopy. Wtedy mój snop podniósł się i powstał, a wasze snopy otoczyły go kołem i oddały mu pokłon.
Nie spodobał się braciom sen Józefa i rozgniewali się.

1 5 1