Odpowiedzi

2009-10-18T15:30:19+02:00
Rysujesz w układzie współrzędnych ten prostokąt. Oznacz punkt E jako środek odcinka AD, punkt F jako środek odcinka BC, punkt G jako środek odcinka AB i punkt H jako środek odcinka DC. Równanie prostej zawierającej bok prostokąta AD to y=-x+3(Po podstawieniu współrzędnych punktów A i D). Wystarczy że przesuniesz ten wykres funkcji o wektor v=[0,3], wtedy masz funkcję y=-x+6, której wykres jest zawarty w odcinku GH, czyli jest jedną z osi symetrii prostokąta. Analogicznie równanie prostej zawierającej odcinek AB to y=x+1, gdy przesuniesz ten wykres o wektor u=[0,2], masz równanie y=x-1, który zawiera się w odcinku EF i jest drugą osią prostokąta.