Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T20:39:54+01:00
2.
2x-y=12
x+2y=1

2x-y=12
x=1-2y

2(1-2y)-y=12
x=1-2y

2-4y-y=12
x=1-2y

-5y=12-2=10
x=1-2y

y=10/-5=-2
x=1-2y

y=-2
x=1-2(-2)

y=-2
x=1-4

y=-2
x=-3

1. nie wiem czy dobrze.
7%x=28
7/100*x=28
x=28*100/7
x=400

4.
a)2^4*4^3:2^8=16*64:256=1024:256=4
b)5^3*15^3*25*3* (1/125)^3=125*3375*15625*1/1953125=6591796875/1953125=3375
c)(2x-1)^2=4x^2-1
d) 2,(12)=2,12

reszty nie wiem :)