Proszę o przetłumaczenie tekstu z języka francuskiego na polski:
Papa! Maman! Je suis la!
et alors? Ton echange avec la Pologne?
C'est genial! Mon correspondant s'appelle Marek. J'ai sa photo et une lettre.
Comment il est?
Il est plus grand que moi: il mesure 1,85 m et il joue au basket-ball!
Il est plus sportif que toi, non ?!...
Oui, c'est vrai, mais j'aime regarder les matchs de foot et j'ai un jeu video de basket-ball!
Il a des freres et soeurs?
Oui, il a un frere plus age, mais il n'a pas de soeur.
Et ses parents?
Son pere est informaticien et sa mere est infirmiere.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T19:46:25+01:00
Tata! Mama! Jestem!
Więc jak tam Twoja korenspondencja z Polską?
Jest genialna! Mój korespondent nazywa sie Marek . Mam jego zdjęcie i list.
Jaki on jest?
Jest wyższy ode mnie: mierzy 1,85 m i gra w koszykówkę!
To więcej niż sport, nie ?!...
Tak, to prawda, ale mogę oglądać mecze piłki nożnej i mam film "gra w koszykówkę"!
Ma braci i sióstr?
Tak, ma starszego brata, ale nie ma siostry.
A jego rodzice?
Jego ojciec jest informatykiem, a matka jest pielęgniarką.