Mam zadanie z matemtyki ;p
za dobrze zrobione daję max ; pp

zadanie
dziecko nasypuje piasek do foremek w kształcie stożka o promieniu podstawy 5cm i tworzącej 13 cm.
następnie przesypuje go do wiaderka w ksztalcie walca o wysokości 36cm i promieniu dwa razy większym nipromień foremki. Jaką część wiaderka wypełniło dziecko, wsypując 6 foremek piasku? Zapisz obliczenia.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-26T19:47:37+01:00
1] z pitagorasa obliczam h stożka
h²=13²-5²
h²=169-25
h²=144
h=12cm
2] obliczam v stozka: v=⅓πr²h=⅓π×5²×12=100πcm³
3]obliczam v walca;;; r=2×5=10cm;;;h=36cm
v=πr²h=π×10²×36=3600πcm³
4]6 foremek stożkowatych ma v=6×100π=600πcm³
5]600π:3600π=⅙
odp.piasek zapełnił ⅙ część foremki w kształcie walca-pozdrawiam
2010-02-26T19:52:37+01:00
Stożek
r=5cm
l=13 cm
walec
h=36cm
r=10cm

Vs=1/3 πr²h
h²=13²-5²
h²=169-25
h²=144
h=√144=
h=12
Vs=1/3*π*5²*12=100πcm³

Vs=100πcm³*6=600πcm³

Vw=πr²h
Vw=π10²*36=3600πcm³

600πcm³/3600πcm³=1/6

odp:dziecko wypelnilo 1/6 wiaderka
2010-02-26T20:00:10+01:00
Najpierw obliczxamy wysokość stożka:
h²+r²=c² (tworząca)
h²+25=169
h2=144
h=12
Objętość stożka:
Vs=i/s π r²h
Vs= 1/3 * π * 25*12=100π
Objętość walca:
Vw= π r² h
Vw=π *100*36= 3600 π
6*100=600
600/3600= 1/6
Odp:dziecko wypełniło 1/6 wiaderka.