1. stałe w ruchu jednostajnie przyśpieszonym
2. Jednostka siły
3. Wysokość, droga w ruchu prostoliniowym to wartość wektora .....
4. Iloczyn masy i przyśpieszenia ziemskiego.
5. W ruchu jednostajnym to .......... drogi do czasu
7. Miara bezwładności ciała.

2

Odpowiedzi

2010-02-26T19:51:14+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T19:52:58+01:00
1. przyspieszenie
2. Newton
3.
4. ciężar
5. zależność?? (nie wiem, niezbyt jasne pytanie)
7. masa ciała
1 5 1