1.Z podanych zasad religijnych podkreśl te, które dotyczą tylko katolicyzmu.
A.Komunia pod dwiema postaciami
B.papież głową kościoła
C.zniesienie celibatu
D.Kultur świętych
E.pismo święte jednym źródłem wiary

2.Podkreśl poprawną odpowiedź.
Efektem obrad sobór trydenckiego było:
A.założenie zakonu jezuitów
B.spisanie "Katechizmu Rzymskiego"
C.pojednanie katolików z protestantami
D.zniesienie indeksu ksiąg zakazanych

3

Odpowiedzi

2010-02-26T19:53:16+01:00
B.papież głową kościoła
E.pismo święte jednym źródłem wiary

B.spisanie "Katechizmu Rzymskiego"
2010-02-26T19:54:44+01:00
Do pierwszego :
A.Komunia pod dwiema postaciami
B.papież głową kościoła
Do drugiego :
C.pojednanie katolików z protestantami
2010-02-26T19:56:34+01:00