Liczby: 3, b, c tworzą w podanej kolejności rosnący ciąg geometryczny. Te same liczby są w podanej kolejności pierwszym, drugim i piątym wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz b i c.

Zbiorem nierówności 1-5(1-x)≤2(3x-1)^2 +3 jest?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T00:21:17+01:00
3÷b=c÷b a₁=3;a₂=b;a₅=c
3b=bc|÷ b a₂=a₁+r a₅=a₁+4r
3=c b=3+r c=3+4r
r=b-3 4r=c-3 |÷4
0=b-3 r=¼c - ¾
b=3 r=¼×3 -¾=¾-¾=0

odpowiedź: b=3 ; c=3
8 1 8