Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T20:17:55+01:00
|AB| = √(-3-6)²+(-1+4)²= √-9²+3²=√81+9=√90
|BC| = √(6-7)²+(-4+1)²=√1²+(-3)²=√1+9=√10
|AC| = √(-3-7)²+(-1+1)²=√-10²+0²=√100

Twierdzenie Pitagorasa
a²+b²=c²

a= √90
b= √10
c= √100

a² = 90
b² = 10
c² = 100

90 + 10 = 100

Trójkąt jest prostokątny.
2010-02-26T20:24:37+01:00

Najpierw narysowałam trójkąt na osi, a potem liczyłam długości ich odcinków:
ac: 10
cb:
c²=a²+b²
c²= 3²+1²= 9+1 =10
c=√10
ab:
c²=a²+b²
c²=3²+9²
c²= 9+81=90
c=√90=3√10
Następnie sprawdzasz czy trójkąt jest prostokątnym, biorąc np. odcinek ac za X. :
ac=c
ac=a
cb=b


c²=a²+b²
c²=10²+(√10)²
c²=100+10= 110
c=√110

ab= 3√10=√90
√90<√110

Odp. Trójkąt abc nie jest prostokątny