Kulka wahadła po wytrąceniu z położenia równowagi porusza się ruchem drgającym.Kiedy jej prędkość i przyśpieszenie w czasie tego ruchu jednocześnie mają wartość równą zeru?
a) nigdy
b)zawsze
c)tylko wtedy, gdy kulka przechodzi przez położenie równowagi
d)tylko wtedy, gdy kulka przechodzi przez położenie maksymalnego wychylenia

2

Odpowiedzi

2010-02-26T20:10:34+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T20:11:16+01:00
Odpowiedź d Gdy kulka znajduje się w maksymalnym wychyleniu!