Odpowiedzi

2009-10-18T15:22:13+02:00
Sejm walny- nazwa parlamentu w dawnej Polsce.
ruch egzekucyjny- ruch polityczny średniej szlachty w XVI
konstytucje- akt prawny określany rówinież jako ustawa zasadnicza
wojsko kwarciane- to zaciężne odziały wojskowe utworzone w latach 1562-1563
królewszczyny- ziemię należące do króla
14 3 14
2009-10-18T15:23:17+02:00
Sejm Walny - to nazwa parlamentu w dawnej Polsce, istniejącego w okresie od XV do XVIII wieku.
ruch egzekucyjny - to ruch polityczny średniej szlachty w XVI w., w Polsce, którego celem było przeprowadzenie reform w dziedzinie sądownictwa, skarbowości i wojska.
konstytucja - najważniejsza ustawa dla każdego państwa
Wojsko kwarciane - to zaciężne oddziały wojskowe utworzone w latach 1562-1563 oraz 1567 przez Zygmunta II Augusta.
królewszczyzny - ziemia należąca do króla.
60 4 60