1.Ogrzany tlenek srebra (I) rozpada się na srebro i tlen.otrzymano 2,7 g srebra.Oblicz masę tlenku,który uległ rozkładowi


2.Oblicz,ile gramów siarczku żelaza (II)można otrzymać z 10 g siarki.

3.Oblicz,ile gramów siarczku żelaza(II) można otrzymać z 10 g siarki.

4.Pierwszym etapem produkcji kwasu siarkowego (VI),ważnego surowca przemysłu chemicznego,jest otrzymywanie tlenku siarki (IV).Związek ten można otrzymać w reakcji spalania siarki.Oblicz ile tlenku siarki (IV)można otrzymać z 10 ton siarki.

proszę o pomoc ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T21:00:31+01:00
1. 2Ag₂O -> 4Ag +O₂

x g Ag₂O - 2,7g Ag
2*232 - 4*108
x=2,9g

2.Oblicz,ile gramów siarczku żelaza (II)można otrzymać z 10 g siarki.
Fe + S → FeS
M S = 32 u
32g S - 88g FeS
10g - x
x = 27,5g

4.Pierwszym etapem produkcji kwasu siarkowego (VI),ważnego surowca przemysłu chemicznego,jest otrzymywanie tlenku siarki (IV).Związek ten można otrzymać w reakcji spalania siarki.Oblicz ile tlenku siarki (IV)można otrzymać z 10 ton siarki.
10 ton = 10000kg = 10000000g
S + 0₂ → SO₂
32g S - 64g SO₂
10000000g S - x
x=20 ton
2 5 2