1. Na wzgórzu o wysokości 20 m ustawiono działo i wystrzelono pocisk w kierunku poziomym. W jakiej odległości od miejsca wystrzału upadnie pocisk, jeżeli szybkość wylotu pocisku z lufy działa była równa 600 m/s? Zasięg lotu pocisku w powietrzu stanowi zaledwie 30% zasięgu lotu w pustej przestrzeni (próżni).
2. W jakiej odległości od miejsca wystrzału upadnie pocisk, wylatujący z lufy z szybkością 800 m/s, jeżeli lufa działa nachylona jest do poziomu pod kątem 30° (rys. 26)? Opór powietrza zmniejsza zasięg 3,5 raza.

1

Odpowiedzi

2009-03-19T23:49:07+01:00
Dane:
h=20m
v=600m/s
p=30%
Oblicz l=? zasieg pocisku
To zadanie to zlozenie dwoch ruchow jednostanego
pozimego z predkoscia v=600
i jednostajnie przyspieszonego bez predkosci poczatkowej z przyspieszeniem ziemskim g=9,81m/s2

ruch poziomy x=v*t
ruch pionowy y=1/*g*t^2 /^ podega/
obliczam czas kiedy pocisk w r. pionowym bedzie
mial h
h=1/2*g*t^2 ==>t=sqrt(2*h/g) /sqrt pierw. kw/
w tym czsie cialo poziomo przebylo "l"

l=v*t*p=v*sqrt(2*h/g)*p
podstawiam liczby

l=600*sqrt(2*20/9,81)*0,3=60*2*0,3=36m

dla g=10m/s^2 tak czest sie w zad. przyjmuje

pozdrawiam